Bảng giá công tắc hành trình cửa cuốn

Bảng giá công tắc hành trình cửa cuốn : Công tắc hành trình cửa cuốn là thiết bị lệnh cho cửa dừng ở vị trí mong muốn nào đó giúp cho cửa không vượt qua vị trí đó có rất nhiều loại hành trình cửa cuốn gòm những loại sau:

+ Hành trình cửa cuốn motor đài loan: loại này dùng hai con quay chạy trên trục khi con quay chạy tới công tắc sẽ làm ngắt mạch làm cho cửa dừng lại

Giá loại này : 1.500.000 VND cả bộ

bộ hành trình cửa cuốn

bộ hành trình cửa cuốn

Khi con quay 2 chạy về công tắc 1 thì cửa sẽ dừng và chiều ngược lại cũng thế

+ Bộ hành trình cua cửa cuốn úc: bộ hành trình này được gắn bên chỗ hộp điều khiển gần motor cửa cuốn

Giá loại này: 500.000 VND

Bộ hành trình cửa cuốn úc

Bộ hành trình cửa cuốn úc

+ Hành trình cửa cuốn đài loan loại cũ: loại này giá 2000.000 chỉ còn loại cũ vì không còn bán trên thị trường

hành trình cửa cuốn JG

hành trình cửa cuốn JG

Cửa cuốn thường bị hỏng hành trình khi lá cửa bị dồn đẩy vào hành trình làm gãy hành trình cửa cuốn chúng ta cần thay thế loại hành trình cửa cuốn phù hợp.

Quý khách có thể không dùng hành trình cũng được nhưng khi bấm cửa cuốn chạy lên các bạn cần để ý rồi bấm dừng và ngược lại khi cửa cuốn chạy xuống cũng thế không là cửa cuốn sẽ chạy quá làm đứt lá cửa cuốn

Save

')}